Participa

Per què cal desembrutar

Aplicacions Mòbils

Calendari

Documentació

Contacte

Puja la teva foto

Veure mapa

Por què cal desembrutar

La llista de productes i residus abandonats a l'entorn és llarga: mobles, aparells elèctrics i electrònics com televisions, piles, roba, pneumàtics, runes, etc. Però, sens dubte, els residus que més freqüentment s’abandonen i que trobem en tots els àmbits (urbà, rural, marí i fluvial) són els envasos (de begudes, detergents, etc.), així com les bosses de plàstic.

Actualment aquesta situació és més que mai insostenible, doncs en el context de crisi econòmica la nostra societat no es pot permetre el luxe de malbaratar recursos i energia.

Davant dels múltiples símptomes d'esgotament dels recursos naturals, canvi climàtic i contaminació que s'estan detectant a nivell global i al nostre país, és necessària la corresponsabilitat de tots els agents implicats en adoptar mesures eficients i que les lleis i programes apostin per la jerarquia ecològica dels residus (prioritzant la prevenció, la reutilització i el reciclatge/compostatge) en la direcció de l’Estratègia Residu Zero. En aquest sentit, fa més d’un any que desenes de municipis, universitats, empreses i entitats s’estan adherint a l’Estratègia Catalana Residu Zero per aconseguir un canvi de paradigma, un canvi de model de producció i consum, i de gestió dels residus.

El primer pas és visualitzar la problemàtica situació de l'abandonament de residus en el territori que afecta greument els entorns naturals, rurals i urbans. Així com desenvolupar accions (educatives, voluntàries, normatives i econòmiques) que cadascun dels actors implicats (ciutadans, comerços, productors i administracions) pot assumir per avançar cap a la prevenció i la sostenibilitat de la nostra societat, en definitiva, cap al Residu Zero.

Existeixen solucions, però per impulsar-les cal fer entre tots el problema visible desembrutant.

#desembasura pretén detectar les zones més afectades del territori i ajudar a invertir la tendència actual de creixement dels residus, disminuir l'abocament il•legal i l'abandonament de residus, fomentant de forma eficaç la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge.